"หลักของการดูจิตข้อแรก คือ ให้ความรู้สึกเกิดก่อน แล้วค่อยรู้เอา บางคนงง ก็บอกให้ดูจิต แล้วทำไมไปบอกให้ดูความรู้สึก จิตไม่มีรูปร่างให้ดู ไม่มีอะไรให้ดูเลย จิตนี้ว่างเปล่าโดยตัวของมันเอง มันเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ ตัวมันนั้นว่าง ไม่มีอะไรเลย แต่ว่าจิตมีความพิสดาร มีจิตชนิดนั้น ชนิดนี้ เพราะเจตสิก หรือ สภาวธรรมที่เกิดร่วมกับจิต" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610701A ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610701A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07