“ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะนิพพาน ท่านบอกให้พวกเราไม่ประมาท ใช่ไหม ให้ทำความเพียรให้ถึงพร้อม ใช่ไหม ด้วยความไม่ประมาท ทำความเพียร ทำความดีไป บางคนไปขยายหน่อยเป็น ทำประโยชน์ตน ประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท... ...การทำประโยชน์ตัวเอง ประโยชน์ผู้อื่น ให้ถึงพร้อม ทำยังไง ตัวเองถึงพร้อมด้วยศีล ชักชวนคนอื่นให้ถึงพร้อมด้วยศีล ตัวเองถึงพร้อมด้วยสมาธิ ชักชวนคนอื่นให้ถึงพร้อมด้วยสมาธิ ตัวเองถึงพร้อมด้วยปัญญา ชักชวนคนอื่นให้ถึงพร้อมด้วยปัญญา ตัวเองถึงพร้อมด้วยวิมุตติ ชักชวนคนอื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติ ตัวเองถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัสสนะ ชักชวนคนอื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัสสนะ นี่เรียกว่า ทำประโยชน์ตัวเอง ทำประโยชน์ผู้อื่น ห้างานนี้นะ งานอื่นๆ ไม่ใช่นัยยะที่พระพุทธเจ้าบอก ที่ท่านฝากไว้ก่อนนิพพาน ให้เราทำประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๐ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

Direct download: 600510A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am ICT

"เวลาเราได้ข้อมูลเนี่ย อย่าเพิ่งเชื่อ อย่าเพิ่งปฏิเสธ ไปดูว่าจริงๆเป็นยังไงก่อน เวลาภาวนาเนี่ย ตรงนี้ สำคัญมากเลย ภาวนาบางครั้ง เกิดสภาวะแปลกๆ ขึ้นมาแล้วเราคิดว่าบรรลุมรรคผลละ ถ้าเราเชื่อว่าเราเป็นพระอริยะละ ทั้งๆ ที่ไม่เป็นเชื่อง่าย คราวนี้เสร็จเลย ภาวนาต่อไม่ถูก เพราะคิดว่าเป็นพระอริยะแล้ว เดินทางที่ผิด แต่ว่าคิดว่าถูกแล้ว จะไม่มีการแก้ไขตัวเองแล้ว เวลาเกิดสภาวะอะไรขึ้นนะ หลวงพ่อดูแล้วดูอีก ดูจนมั่นใจ ใช่หรือไม่ใช่ มั่นใจแล้ว มีโอกาสถามครูบาอาจารย์อีก ตรวจสอบ cross check ตลอดเวลา ไม่เชื่อ แต่ไม่ใช่คิดเอา พวกเรา ถ้าไม่เชื่อ บางทีคิดฟุ้งซ่านไปเลย หลวงพ่อดู ดูสภาวะไปเรื่อยๆนะ พอมันเกิดอะไรแปลกๆขึ้นมา หรือเกิดความรู้ความเข้าใจอะไรขึ้นมา ตรวจสอบว่ามันถูกต้องมั้ย" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๐ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

Direct download: 600507B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am ICT

“จิตกับร่างกายต่างกัน ร่างกายจะแข็งแรง ต้องเคลื่อนไหวบ่อยๆ จิตที่มีแรง ต้องนิ่ง จิตที่เดินปัญญา ไม่ใช่จิตที่มีแรง นิ่งๆ อยู่อย่างเดียว จิตต้องตั้งมั่นด้วย ตัวนี้สำคัญ สมถะกรรมฐาน จะให้เราได้สมาธิ 2 ชนิด ชนิดที่ 1 ฝึกให้จิตตั้งมั่น ชนิดที่ 2 ฝึกให้จิตมีกำลัง ฝึกให้จิตตั้งมั่น เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานไปเจริญปัญญาได้ เรียกว่า ลักขณูปนิชฌาน ชนิดที่สงบอยู่ในอารมณ์อันเดียว ได้พักผ่อน มีเรี่ยวมีแรง เรียก อารัมมณูปนิชฌาน” -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๐ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

Direct download: 600507A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am ICT

"ที่เรามาภาวนานะ เพื่อลดละกิเลส โดยเฉพาะ ความโง่ เรามีวัตถุมงคลแล้วฉลาดขึ้นก็ดี เช่น ไม่ยอมทำผิดศีล อย่างนี้ดี เอาไว้นั่งทำสมาธิ ทุกวันจะต้องนั่งสมาธิ อย่างนี้ดีมาก ห้อยติดตัวไว้ เวลาจะทำชั่วมีสติรู้ทัน ไม่ชั่วละ ไม่ทำ มันดีที่สุดเลย งั้นฝึกไปเรื่อยๆ นะ แล้ววันนึงเราพบว่า อันนี้พระปลอม ที่หลวงพ่อแจกเนี่ยพระปลอม พระจริงก็คือ จิตที่บริสุทธิ์ของพวกเราเองนั่นแหละ" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๐ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

Direct download: 600506B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am ICT

"อย่าทิ้งนะ มาฝึกตัวเอง มีเวลาว่าง 5 นาที ก็เผลอ 5 นาที ต้องหมดธุระแล้วถึงจะไปเริ่มภาวนามีสติ อย่างนี้ไม่ได้กินหรอก ทั้งวันเผลอเล็ก เผลอน้อย เต็มไปหมด มันเคยชินจะเผลอ พยายามฝึกนะ ให้มีสติ ไม่ใช่ต้องหลวงพ่อเริ่มเทศน์แล้วถึงจะมีสติ ก่อนหลวงพ่อจะออกมา ก็หลงได้ ถ้าใครยังคิดอย่างนั้น ยังห่างอยู่ ยังประมาทอยู่ จะเจอหลวงพ่อ หรือไม่เจอหลวงพ่อ ก็คอยรู้สึกกาย คอยรู้สึกใจ ถ้าอย่างนี้ถือว่าอยู่ใกล้หลวงพ่อแล้ว ถ้าหลวงพ่อไม่มา เราก็ไม่ภาวนา ยังอยู่ไกล" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๐ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

Direct download: 600506A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:00pm ICT

"เวลาทุกข์มากๆ ทนไม่ไหว ทำสมถะ เป็นที่พักผ่อน คล้ายๆ ชาร์ตแบตหน่อย พอมีกำลังแล้วก็ไปดูต่อ ไปรู้ทุกข์ต่อ นอกจากการรู้ทุกข์แล้ว ไม่มีทางรู้ธรรมเลย รู้ทุกข์แล้วถึงจะรู้ธรรม" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๐ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐

Direct download: 600430B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:00pm ICT

"ในใจเรามีความต้องการเป็นคู่ๆ ที่ตรงข้ามกันเยอะอยู่ ชีวิตมันเลยไม่เต็มอิ่ม พอได้อันนี้มา มันต้องเสียบางอย่างไป มันต้องแลกกันตลอด ฉะนั้น ชีวิตมันไม่เคยเต็มอิ่มเลย มันจะขาดตลอดเวลา... ...ใจที่ขาด มันจะดิ้นรนหาความสุขมาเติม แต่เติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็ม... ...ชีวิตนะ มันไม่มีความสุขสักเรื่อง มันขาดตลอดเวลา ขาดวัตถุสิ่งของ ขาดความสบายใจ เราทำตัวให้เต็มได้ เติมธรรมะลงไปในใจ ใจไม่หิว พอใจไม่หิว ใจมันอิ่มแล้ว ใจไม่ดิ้นรน มันมีความสุข" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๐ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐

Direct download: 600430A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:00pm ICT

"“ฝึกนะ ฝึกตัวเอง มักน้อย สันโดษ ไม่มั่วสุม คิดถึงการปฏิบัติ ปรารภความเพียร ลงมือเจริญสติ รักษาศีล มีสติ ฝึกสมาธิ เจริญปัญญา เดินอยู่ในเส้นทางอย่างนี้ เส้นทางของพระอริยเจ้า ถ้ามักมาก ไม่สันโดษ มั่วสุม ไม่คิดเรื่องการปฏิบัติเลย ไม่มีศีล ไม่มีสติ สมาธิ ปัญญา ก็ไปไหนไม่รอด จมอยู่อย่างนั้น จมความทุกข์ไปเรื่อยๆ" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๐ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐

Direct download: 600429B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:00pm ICT

"เรารู้ว่าการดูจิตสมควรแก่เรา เราก็ดูบ่อยๆ ไม่ลืม ไม่ใช่ดูวันเดียว มาฟังเทศน์ก็ดูคึกคักอยู่ พอถึงเวลากินข้าวก็ทิ้งละ กินข้าวก็เพลิดเพลิน กลับเข้ามาเตรียมตั้งสติใหม่ มาฟังเทศน์ต่อ จบแล้วกลับบ้าน หลงทั้งวันเลยคราวนี้ หลงอีก 7 วันแล้วค่อยมาใหม่ อย่างนี้นะ แล้วบอกว่า เมื่อไหร่จะบรรลุสักทีเนี่ย พระพุทธเจ้าสอนไม่จริงเลย หนูเจริญสติปัฏฐานมา 7 วัน 7 เดือน 7 ปี แล้ว ไม่เห็นบรรลุอะไรเลย 7 วัน 7 เดือน 7 ปี อะไรนี้พูดตั้งแต่เริ่มเรียน ชั่วโมงใน 7 วัน 7 เดือน 7 ปี ที่เจริญสติจริงๆ 2 ชั่วโมงครึ่ง ที่เหลือหลงหมด อย่างงั้นอย่าบ่นเลยว่าไม่บรรลุนะ ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรม ไม่รู้ว่าอะไรควรแก่เรา ถ้ารู้แล้วก็ยังไปทอดทิ้งมันอีก ตรงที่รู้ว่าอะไรสมควรแก่เรา และก็ไม่ทอดทิ้งมัน ตัวนี้เป็นสัมปชัญญะ" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๐ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐

Direct download: 600429A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:00pm ICT

"สุขกับทุกข์นั้นเสมอกัน ดีกับชั่วนั้นเสมอกันในการสอนธรรมะเรา ความสุขก็ไม่เที่ยง เป็นอนัตตา ความทุกข์ก็ไม่เที่ยง เป็นอนัตตา กุศล หรืออกุศล ก็ไม่เที่ยง เป็นอนัตตา สอนธรรมะเราเท่าๆ กัน รู้ลงไป ซ้ำลงไปๆ จิตมันจะปิ๊งขึ้นมาว่า ทุกสิ่งทุกอย่างแหละที่เกิดขึ้นมาแล้ว ไม่เที่ยงทั้งหมดเลย สิ่งทั้งหลายทั้งปวง ยึดถือเป็นของเราไม่ได้ สั่งไม่ได้" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๐ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐

Direct download: 600423B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:00pm ICT

“ฝึกจิตให้มีพลัง ให้ดี มีสติไวๆ โดยที่ไม่เจตนา มีสมาธิที่เข้มแข็ง โดยไม่ได้เจตนา ไม่เจตนา แล้วเกิดได้ไง เพราะจิตมันชำนาญ จิตมีธรรมชาติไหลไปตามความเคยชิน จิตจะเป็นไปตามความเคยชิน เคยชินจะขี้บ่น ม้นจะขี้บ่นมากขึ้นเรื่อยๆ เคยชินจะขี้โกรธ มันขี้โกรธมากขึ้นเรื่อยๆ เคยชินจะฟุ้งซ่าน มันฟุ้งซ่านมากขึ้นเรื่อยๆ เคยชินจะรู้สึกตัว มันจะรู้สึกตัวมากขึ้นเรื่อยๆ ค่อยๆ ฝึกไป สร้างความเคยชินใหม่ขึ้นมา ความเคยชินที่จะรู้สึก" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๐ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐

Direct download: 600423A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:00pm ICT

"เราไม่ภาวนาแบบเก็บกดนะ การเก็บกด ไม่ได้แก้ปัญหา เป็นการ กลบปัญหาไว้เฉยๆ ถึงวันนึง ความเครียดจะแรงขึ้นๆ แล้วระเบิด ถึงระเบิดเนี่ยอาจเป็นฆาตกรรมได้เลย เวลาความโกรธเกิดขึ้น เรารู้ทัน สังเกตดูสิ ทำไมเราโกรธ ส่วนใหญ่ที่โกรธมี 2 เหตุผลเอง 1.ขัดผลประโยชน์กัน 2.ความคิดเห็นขัดกัน จะโกรธกันด้วย 2 เรื่องนี่แหละฆาราวาส ค่อยๆ เรียนมาตรงนี้นะ ทำไมมันต้องโกรธเค้ามากอย่างนี้ เพราะว่า เรายึดในความเห็นของเรารุนแรงหรือเปล่า ค่อยๆ สังเกตต้นตอมัน พอเรารู้จักต้นตอมันแล้ว ต่อไปมันจะสลายตัวไปเอง" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๐ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐

Direct download: 600422B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:15pm ICT

"สมัยก่อน กว่าจะได้เข้าใกล้ กว่าจะได้ฟังธรรม ลำบาก เดี๋ยวนี้ เข้าใกล้ง่าย ฟังธรรมง่าย เปิด CD ก็เข้าใกล้หลวงพ่อละ เห็นหน้าโผล่มา เทศน์ละ ซื่อสัตย์มาก เปิดทีไรก็เทศน์ทุกที บางอย่างง่ายเกินไป ก็ไม่เห็นคุณค่านะ อย่างถ้าเราเดินทางไกลๆ ไปเรียนกับครูบาอาจารย์ มันจะตั้งใจมากเลย ความรู้สึกไม่เหมือนกัน เมื่อก่อนหลวงพ่อก็ฟังวิทยุ...... เวลาฟังจากวิทยุ ไม่ถึงอกถึงใจ ไปฟังสดๆ นะ บรรยากาศมันให้ จิตใจเราตื่นตัว เพราะเราไปยาก ใจมันตื่นตัว รู้สึกมีคุณค่าที่จะต้องฟัง เปิดวิทยุก็นอนฟัง หลับบ้าง ตื่นบ้าง เปิดเมื่อไหร่ก็มีเสียง ไม่มีคุณค่า งั้นบางที ง่ายเกินไป ก็ไม่ได้ประโยชน์ ลำบากซะหน่อย ดีกว่า ใจมันตื่นตัว" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๐ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐

Direct download: 600422A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:00pm ICT

"เราอย่าทำตัวเองให้ทุกข์นะ ไม่ทำคนอื่นทุกข์ด้วย เจริญเมตตา เมตตาตัวเอง เมตตาคนอื่น เมตตาสัตว์อื่น ใจมันจะอ่อนโยน พอใจมันอ่อนโยนนะ มันมีความสุข ใจมันเป็นกุศล มันรองรับธรรมะง่าย ถ้าใจกระด้าง ใจไม่สบาย ไม่รับธรรมะ ของอื่นไม่สำคัญ ธรรมะสำคัญ ของอื่นเสียได้นะ แต่ธรรมะเสียไม่ได้ ของอื่น ถึงเราได้มา วันนึงก็เสียหมด แต่ธรรมะติดตัวเรา สิ่งที่ติดตัวเรา ก็มีแต่ความชั่วกับความดี" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๐ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๐

Direct download: 600416B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:00pm ICT

"เวลาที่จิตมีพลังน่ะ ให้ตั้งใจภาวนาไปสบายๆ อย่าหวังผลนะ ภาวนาไป อย่าทิ้งช่วงนี้ลงไป ช่วงนี้เป็นนาทีทองจริงๆ ถ้าเสียไปแล้วต้องสะสมอีกเป็นปีเลย กว่าจะขึ้นมาใหม่" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๐ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๐

Direct download: 600416A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:00pm ICT

"ถ้าเราหลอมหลวมการปฏิบัติเข้ากับชีวิตจริงไม่ได้นะ ยังห่างไกลมรรคผลนิพพาน อยู่ในชีวิตธรรมดานี่แหละ ยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ทำ พูด คิด มี "สติ" มันใกล้นิดเดียว มันจะเห็นเลย ตัวที่ยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ทำ พูด คือ ตัวรูป ไม่ใช่เรา เป็นตัวทุกข์ เป็นวัตถุ เป็นก้อนธาตุ ตัวที่คิด คือ ใจ คิดดีบ้าง คิดร้ายบ้าง ไม่ใช่เราอีก ฝึกง่ายๆ สบายๆ” -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๐ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐

Direct download: 600415B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:00pm ICT

"เวลาที่เราเจริญปัญญาด้วยการดูกาย เจริญปัญญาด้วยการดูจิต จิตจะพลิกไปพลิกมาระหว่างการเจริญวิปัสสนากรรมฐานกับสมถะกรรมฐาน เมื่อไหร่สติระลึกรู้ตัวสภาวะธรรม ตัวรูปธรรม ตัวนามธรรม จิตระลึกรู้ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ที่เกิดขึ้น ความสุข ความทุกข์ที่เกิดขึ้น จิตระลึกรู้ ร่างกายที่หายใจออก ร่างกายที่หายใจเข้า อันนี้เป็นการทำสมถะนะ ยังเป็นสมถะอยู่ เมื่อไหร่จิตเกิดปัญญาเห็น ใช้คำว่า “เห็น” นะ ไม่ใช่คิด เห็นร่างกายไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เห็นจิตไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา คือเห็นไตรลักษณ์ อันนั้นถึงจะเป็นวิปัสสนา” -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๐ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐

Direct download: 600415A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:00pm ICT

"เวลาเราปฏิบัตินะ พวกนึงก็จะไปนั่งสมาธิบังคับจิต บังคับให้สงบบ้าง บังคับให้ซึมบ้าง ให้นิ่งๆ บ้าง บังคับให้มีความสุขบ้าง นี่พวกแทรกแซง อีกพวกนึง กำหนดไปเรื่อยเลย พวกนี้ก็เครียด ถ้าเรารู้อย่างที่มันเป็น ไม่เครียด เป็นคนดีเครียดไหม? เป็นคนดี เครียดใช่ไหม จะต้องดี แค่เราฝืนจะต้องเป็นคนดี ฝืนว่าจะต้องอย่างนั้น ฝืนว่าจะต้องอย่างนี้ ความเครียดเกิดขึ้นแล้ว เราภาวนาไม่ได้เพื่อให้เครียดมากขึ้น เราภาวนาเพื่อจะรู้จักตัวเอง เราเป็นคนเครียด ก็รู้ว่าเครียด เราเป็นคนเจ้าน้ำตา ก็รู้ว่าเจ้าน้ำตา ใจอ่อนอะไรอย่างนี้ รู้ไป" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐

Direct download: 600413B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:00pm ICT

“สติ สำคัญมาก มีสติกับมีปัญญา สองตัวนี้แหละ จะช่วยให้การดำรงชีวิตมีความสุข จะปีใหม่ ปีเก่า ก็มีความสุข ยิ่งผ่านวัน เดือน ปี ไปเรื่อย สติ สมาธิ ปัญญา ของเราแก่กล้าขึ้น ชีวิตก็ยิ่งเบาลงเรื่อยๆ ชีวิตของคนในโลกนี้หนักมากเลย แบกภาระเอาไว้เต็มไปหมด” -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐

Direct download: 600413A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm ICT

"อย่างใจเรา นิ่งคงที่อยู่นานๆ ต้องเฉลียวใจ ว่าไม่ถูกละ ค่อยๆ สังเกตว่า ทำไม มันผิดตรงไหน ดูเองบางทีก็ยาก จุดที่จะดูง่าย คือตอน "ตื่นนอน" พอตื่นนอนปุ๊บ เราคิดถึงการปฏิบัติปั๊บ จิตมันจะเคลื่อนเข้ามาช่องนี้ที่เคยชินเลย จะไหลปรื้ดเข้าไป ค้างอยู่ที่เดิม และอยู่เป็นวันๆ อย่างนั้น พอหลับ มันก็ลงพวัง ที่สร้างไว้ หายไป แล้วพอตื่น นึกถึงการปฏิบัติปุ๊บ ไหลเข้าช่องเก่าเลย ถ้าเรารู้ว่ามันไปอย่างนี้นะ ต่อไปไม่ไปละ อันนี้ไว้สำหรับช่วยตัวเอง ถ้าเราอยู่ไกลครูบาอาจารย์ เราคอยสังเกตว่ามันพลาดตรงไหน จุดที่สังเกตได้ง่ายที่สุดคือ ตอน "ตื่นนอน" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๐ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐

Direct download: 600409B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:00pm ICT

"การปฏิบัติ มันไม่ยากอะไรหรอกนะ อยู่ที่ว่ารู้หลัก แล้วก็ลงมือทำจริงๆ ไม่หยุด บางคนฟังหลวงพ่อเทศน์ นึกว่ารู้หลักแล้ว ที่จริง ใจยังไม่เข้าใจ เข้าสมองไป ยังไม่ถึงใจ ถ้าเข้าถึงใจจริงๆ นะ จิตมันจะเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เห็นรูปนามทำงาน เห็นไตรลักษณ์ มันจะเห็นอย่างนั้นเลย คำว่าเห็น...ไม่ได้คิดนะ คิด...ไม่ได้เห็น มันเห็นจริงๆ เห็นกระบวนการทำงานของใจ เห็นรูปนามเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๐ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐

Direct download: 600409A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am ICT

"จิตแห้งแล้งก็ปฏิบัตินะ ไม่เลิก แต่ว่า หาที่ให้จิตพักผ่อน ทำสมถะได้ จิตจะได้พักผ่อน จะไม่แห้งแล้ง ถ้าไม่มีสมถะเลย จะแห้งแล้ง ถ้าทำสมถะไม่เป็นก็ท่องพุทโธเล่นๆ ไป คิดถึงพระพุทธเจ้าไป หรือว่าซื้ออาหารไปเลี้ยงปลา  เวลาให้ทาน จิตใจแช่มชื่น เราก็จะได้พักผ่อน" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๐ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐

Direct download: 600408B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:00pm ICT

"เรามีกิเลสตัวไหนให้ดูบ่อย เราเอาตัวนั้นเป็นฐาน เป็นหลักไว้นะ เรียกว่าสติปัฏฐาน เป็นฐานที่ตั้งของสติ เอากิเลสนั้นแหละเป็นฐานที่ตั้งของสติได้ จิตมีความโกรธขึ้นมาก็รู้ จิตไม่โกรธก็รู้นะ จิตโลภขึ้นมาก็รู้ จิตไม่โลภก็รู้ จิตหลงไปก็รู้นะ ใจลอย จิตไม่หลงก็รู้ นี่ใช้กิเลสนะ ใช้จิตใจที่มีกิเลสเป็นฐานของการเจริญสติ" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๐ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐

Direct download: 600408A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm ICT

"ใจที่ธรรมดาที่สุด ดีที่สุด ใจที่ธรรมดาที่สุด แสดงธรรมได้ดีที่สุดด้วย ใจที่ธรรมดานะ เดี๋ยวก็สุข เดี๋ยวก็ทุกข์ เดี๋ยวก็ดี เดี๋ยวก็ร้าย ใจที่เพ่งไว้ก็เฉยๆ ไม่สุข ไม่ทุกข์ ไม่ดีไม่ร้าย เฉยๆ คงที่ แทนที่จะเห็นว่า ไม่เที่ยง กลายเป็นเที่ยงไป แทนที่จะเห็นว่า บังคับไม่ได้ รู้สึกบังคับได้ ยิ่งภาวนาแล้วเลยเป็นมิจฉาทิฐินะ ถ้าวางจิตไม่ถูก ถ้าวางจิตถูก จิตเป็นกลางจริงๆ สักว่ารู้ว่าเห็น จิตเป็น ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน สบาย ก็เห็นความจริงได้” -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๐ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐

Direct download: 600402B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm ICT

"เผลอแล้วเรารู้ว่าเผลอ จิตจะถูกต้อง ถ้าเพ่งอยู่รู้ว่าเพ่ง จิตก็ยังเพ่งอยู่ เพราะฉะนั้น เผลอดีนะ ไม่ใช่ไม่ดี เผลอเนี่ยเสี่ยงลงนรกจริง เสี่ยงไปอบายจริง แต่ถ้าเรารู้จิตที่เผลอปุ๊บ จิตจะถูกต้อง เข้าสู่ทางสายกลางทันทีเลย" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๐ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐

Direct download: 600402A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:00am ICT

1 2 3 4 5 6 7 Next » 25