"ของถูกรู้ถูกเห็นข้างนอก หาสาระอะไรไม่ได้ ไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อะไรหรอก อย่างมากก็เป็นไปเพื่อความดี... ถ้าจะไปนิพพานต้องดูกายดูใจตัวเอง เรียนรู้ทุกข์ของตัวเอง ไม่รู้ทุกข์ ไม่เห็นธรรม" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๖ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ (590413A)

Direct download: 590413A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:20pm ICT

"การภาวนาไม่ใช่ทำเพราะอยาก แต่การภาวนานะ สภาวะอะไรกำลังปรากฏอยู่ก็รู้อันนั้นแหละ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๖ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ (590429B)

Direct download: 590429B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:17pm ICT

"ความรู้สึกตัวเป็นจุดตั้งต้นสำคัญที่สุด (ถ้าหาก)รู้สึกตัวไม่เป็น ความดี กุศลทั้งหลาย เกิดยาก อกุศลละยาก" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๖ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ (590429A)

Direct download: 590429A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:13pm ICT

"มรรคผลนิพพานไม่ใช่ของเหลือวิสัย ที่คนธรรมดาๆ อย่างเราจะทำได้ ถ้าเราทำ... แต่ต้องอดทน ดูแล้วดูอีก... อย่าดูแบบเคร่งเครียด ให้ดูแบบสบายๆ ...ธรรมดาที่สุด ธรรมชาติที่สุด ดีที่สุด" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๖ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (590522B)

Direct download: 590522B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:44am ICT

"การปฏิบัติไม่ใช่เรื่องนั่งสมาธิและเดินจงกรม นั่นเป็นเปลือกเป็นรูปแบบของการปฏิบัติ การปฏิบัติจริงๆ เป็นเรื่องงานทางใจ งานกรรมฐานเป็นงานของใจ สมถกรรมฐาน เป็นงานที่ฝึกจิตฝึกใจให้สงบ ให้มีความสุขให้มีเรี่ยวมีแรง วิปัสสนากรรมฐาน ฝึกอบรมจิตใจให้ฉลาด รอบรู้ความจริงของรูปนามกายใจ เรื่องของใจทั้งนั้น มันไม่ได้กินเวลาทำมาหากินปกตินี้หรอก การใช้ชีวิตปกติสามารถหลอมรวมเข้ากับการปฏิบัติได้ทั้งหมด" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๖ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (590522A)

Direct download: 590522A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:46pm ICT

"ถ้าทำเพื่อจะเอานะ เส้นทางนี้ยืดยาวไม่รู้จักจบเลย ทำไปเพื่อให้เห็นความจริงนะ ตัวเราไม่มี ทำแล้วถอนความเป็นตัวเราออกไป" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๖ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (590521B)

Direct download: 590521B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:45am ICT

"ศีลของเราชำระให้ดี ไม่ต้องดีเพอร์เฟค (perfect) แบบไม่มีผิดเลยตั้งหลายๆ เดือน ไม่ถึงขนาดนั้น แต่ว่าในขณะที่ภาวนาอยู่นั้นน่ะไม่ผิดศีล ศีลที่ผิดก่อนหน้านั้นนะ ถ้าเป็นพระก็ไปปลงอาบัติเอา ถ้าเป็นฆาราวาสก็ตั้งใจว่าจะไม่ทำผิดอีก เท่านี้ศีลของเราก็บริสุทธิ์ขึ้นมาแล้ว ตั้งใจนะ ตั้งใจว่า เราจะรักษาศีล ตั้งใจเรื่อยๆ วันละหลายๆ รอบ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๖ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (590521A)

Direct download: 590521A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:35am ICT

"ไปรู้ทันนะ ผีในใจร้ายมากเลย แค่นี้ก็ภาวนาแล้ว ผีขี้โกรธขึ้นมาในใจ รู้ทัน เห็นมันมาเอง มันไปเองมัน ไม่เที่ยง มันบังคับไม่ได้ ผีขี้โลภมาก็ดู ผีฟุ้งซ่านมาก็ดู ผีหดหู่มา ก็ดู ผีขี้ซ่ามาก็ดู รู้ทันมัน ไม่ใช่เรื่องยาก รู้ทันมันเพื่ออะไร รู้ทันมันเพื่อให้เห็นว่า ทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในใจเรา ไม่เที่ยง ทุกอย่างที่ผ่านมาผ่านไป เราบังคับไม่ได้ หัดรู้ไปเรื่อยๆ จนใจมันเข้าใจความจริงว่า สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับ ก็เข้าใจธรรมขึ้นมา พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๖ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ (590520B)

Direct download: 590520B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:26am ICT

"เมื่อก่อนหลวงพ่อก็มีครูบาอาจารย์เยอะแยะ ผ่านวันผ่านเวลาไป เหมือนต้นไม้ใหญ่ล้มไปทีละต้นสองต้น รุ่นที่หลวงพ่อเคยเรียนด้วย ไม่เหลือแล้ว วันข้างหน้า หลวงพ่อก็ล้มไปเหมือนกัน เป็นธรรมชาติ เป็นธรรมดา พวกเราต้องเติบโตขึ้นมาทดแทน ตั้งอกตั้งใจภาวนาเข้า ไม่ประมาท เราไม่รู้หรอกว่า อะไรจะเกิดขึ้น ใจเราต้องมีหลักยึดให้ได้ มีธรรมะ รู้วิธีปฏิบัติ รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องแล้ว ลงมือปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรม จนใจเรากับธรรมเข้าถึงกัน ถ้าถึงขีดสุด จะรู้เลยว่า พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นอันเดียวกัน" - หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๖ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (590520A)

Direct download: 590520A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:42pm ICT

590514B สวนสันติธรรม ๖๖ 14 พ.ค. 59 B

"ความเป็นเราเนี่ย ซ่อนอยู่หลังความคิดเท่านั้นเอง ไม่ได้มีจริง กายนี้มันไม่ใช่เรามาแต่ไหนแต่ไรแล้ว... ความรู้สึกเป็นตัวเรา เป็นของเราเนี่ย เกิดจากการไปหมายรู้ผิดๆ ... คือไปมองก้อนนี้ เป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมา" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๖ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (590514B)

Direct download: 590514B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:19pm ICT

"ส่วนใหญ่ปฏิบัติ ไปแทรกแซงจิตกัน ปรุงแต่งจิตแทนที่จะรู้ทันความปรุงแต่งของจิต เรากลับไปตั้งอกตั้งใจปรุงแต่งจิตเสียเอง จิตไม่ดีพยามยามทำให้ดี จิตไม่สุขพยายามทำให้มีความสุข จิตไม่สงบพยายามทำให้สงบ... เราไปแสวงหาของที่ไม่คงที่ ได้มาเดี๋ยวก็เสียไป รักษาไว้ไม่ได้ สิ่งที่คงที่เป็นความจริงแท้ คือสัจจะ (อริยสัจ)" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๖ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (590514A)

Direct download: 590514A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:15am ICT

590513B สวนสันติธรรม ๖๕ 13 พ.ค. 59 B

"จิตที่ดีที่สุดคือจิตของคนธรรมดา จิตปกตินี่เอง... ทางสายกลางอยู่ตรงที่ใจธรรมดานี่เอง" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๕ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (590513B)

Direct download: 590513B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:52am ICT

590513A สวนสันติธรรม ๖๕ 13 พ.ค. 59 A

"ศาสนาพุทธเป็นเรื่องของเหตุกับผล ถ้าทำเหตุในทางที่จะทุกข์ ก็มีผลเป็นความทุกข์ ถ้าทำเหตุในทางที่จะพ้นทุกข์ ก็มีผลเป็นความพ้นทุกข์... ศาสนาพุทธ เป็นศาสนาที่ท้าให้ลองพิสูจน์ดู ถ้ามีเหตุอย่างนี้ก็จะมีผลอย่างนี้ เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้จึงไม่มี เพราะฉะนั้น ความจริงหรือสัจจะของศาสนาพุทธมันไม่ดิ้น ไม่อาศัยการตีความ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๕ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (590513A)

Direct download: 590513A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:43am ICT

590508B สวนสันติธรรม ๖๕ 8 พ.ค. 59 B

"หลวงพ่อสอนกรรมฐานให้ เพื่อให้พวกเราพึ่งตัวเองให้ได้นะ ไม่ใช่สอนกรรมฐานเพื่อให้มาพึ่งหลวงพ่อหรือพึ่งใครคนใดคนหนึ่ง เราจะต้องพึ่งตัวเองให้ได้ คนจะพึ่งตัวเองได้ ต้องรู้หลักของการปฏิบัติให้แม่น... ลงมือปฏิบัติไป แล้วสังเกตตัวเอง" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๕ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (590508B)

Direct download: 590508B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:40am ICT

590508A สวนสันติธรรม ๖๕ 8 พ.ค. 59 A

"การทำสมาธิจะต้องประกอบด้วยสติเสมอ... ต้องฝึกให้มีสติ หัดรู้สภาวะไปจนสติมันเกิด ใจมันรู้สึกตัวขึ้นมา" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๕ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (590508A)

Direct download: 590508A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:38am ICT

590507B สวนสันติธรรม ๖๕ 7 พ.ค. 59 B

"ภาวนาก็ไม่ใช่แต่ตั้งหน้าตั้งตาภาวนาอย่างเดียว ต้องสำรวจใจต้วเองด้วย อะไรที่ไม่ดี สะท้อนความเห็นแก่ตัว ให้รู้ทันมัน พฤติกรรมจำนวนมากเลย สะท้อนความเห็นแก่ตัว เห็นแก่ตัวเยอะๆ ภาวนายาก" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๕ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (590507B)

Direct download: 590507B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:35am ICT

"ไม่ต้องไปหาว่าความสุขหรือทุกข์มันตั้งอยู่ตรงไหน แค่รู้สึกว่ามันมีอยู่ นี่อย่างนี้ใช้เวทนาเป็นวิหารธรรม เป็นเครื่องอยู่" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๕ วันที่ ๐๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (590507A)

Direct download: 590507A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:32am ICT

"มีสติเห็นสภาวธรรม มีปัญญาเห็นความจริงของสภาวธรรมว่าเป็นไตรลักษณ์ สติรู้ว่ามีสภาวธรรม เช่น มีร่างกาย มีความโลภ ความโกรธ ความหลง...มีปัญญารู้ว่าสภาวธรรมนั้น ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๕ วันที่ ๐๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (590506B)

Direct download: 590506B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:28am ICT

"การภาวนานะ มันต้องเปิดใจเรียนธรรมะเสียก่อน ให้รู้หลัก การปฏิบัตินั้น คนเค้าสอนกันเยอะแยะไปหมด... แต่ละประเทศก็มีหลายแนวด้วย ตอบยากว่าอันไหนถูกอันไหนผิด พูดไปก็ไม่มีประโยชน์ เรามาเรียนของเราดีกว่า... กรรมฐานใดเป็นไปเพื่อความมักน้อย สันโดษ เพื่อลดละกิเลส เพื่อออกจากกองทุกข์ได้ ใช้ได้... ลดละกิเลสก็ต้องใช้วิธีที่พระพุทธเจ้าสอน ไม่ได้คิดเอาเอง" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๕ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (590506A)

Direct download: 590506A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:48am ICT

"ความทุกข์รอเราอยู่ข้างหน้าตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นความแก่ ความเจ็บ ความตาย แต่วันใดที่เรามีธรรมในใจ ใจเราจะไม่ดิ้นรนกระวนกระวาย ไม่ว่าสภาวะอะไรจะเกิดขึ้น เพราะมันรู้ว่า อนาคตข้างหน้า ดีกว่าปัจจุบันแน่นอน" พระอาจารย์สมชาย กิตฺติญาโณ - ทางรอดจากชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์ - คอร์สจีน วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

Direct download: sci590509.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:36am ICT

"หน้าที่หลักของเราตอนนี้ ภาวนาดูของจริงไปก่อน เพราะว่าตอนที่เราเรียนรู้ปริยัติ ความรู้ ความเข้าใจนี้อยู่ในสมอง แต่ตอนที่เราภาวนา สังเกตมั้ย เราเรียนรู้ด้วยใจ จิตจะฉลาดได้ เราต้องเรียนรู้ด้วยใจ" คุณแม่ชีอรนุช สันตยากร - สารพันปัญหาของผู้ปฏิบัติ - คอร์สจีน วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

Direct download: orn590512.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:31am ICT

"เราวัดความก้าวหน้าของการปฏิบัติ วัดกันที่กิเลส ว่ากิเลสอะไรยังอยู่ กิเลสอะไรไม่มีแล้วค่อยๆ สังเกตไป" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๕ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ (590430)

Direct download: 590430.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:40pm ICT

"เราไม่รู้ว่าเราจะตายตอนไหนนะ ฉะนั้น กุศลทำให้เกิดเนืองๆ มีสติไว้ รู้เนื้อรู้ตัวไป มีความรู้สึกตัวอยู่นะ กุศลมันก็เจริญอยู่ อกุศลมันก็สิ้นไป ฉะนั้น พยายามรู้สึกตัวสบายๆ ไม่เผลอ ไม่เพ่ง ทำได้อย่างนี้ก็พัฒนาศีล สมาธิ ปัญญาต่อไป" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๕ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙ (590423)

Direct download: 590423.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:58pm ICT

"อยากได้ดีก็ตั้งอกตั้งใจภาวนาเอา มาวัดเรียนรู้แล้วก็กลับบ้านไปลงมือปฏิบัติ... อยากภาวนาต้องตั้งใจถวายเวลาปฏิบัติให้พระพุทธเจ้า ต้องทำทุกวันๆ...ต้องมีวินัยในตัวเอง อย่าหลงโลก โลกไม่มีอะไร โลกมีแต่หลอกให้หลงเท่านั้นเอง" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๕ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ (590422)

Direct download: 590422.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:10am ICT

"ไม่มีครูบาอาจารย์องค์ไหนให้เราพึ่งได้ตลอดหรอก ตนแลเป็นที่พึ่งของตัวเอง... ความแก่ไม่ปรานีใคร ความเจ็บไม่ปรานีใครหรอก วันหนึ่งก็ต้องตาย ฉะนั้น พวกเรา ถ้าพ่อแม่ตายเราจะเลี้ยงตัวเองอยู่ได้ไหม ต้องถามตัวเองนะ ต้องขยันภาวนาหน่อย พึ่งตัวเองให้ได้... พึ่งตัวเองให้มาก" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๕ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๙ (590416B)

Direct download: 590416B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:43am ICT

1 2 3 4 5 6 7 Next » 21