รู้ลงปัจจุบันไป แล้วไม่ผิดหรอก รู้รูปรู้นามลงปัจจุบัน ถ้าทิ้งหลักตรงนี้ก็ผิดแล้วล่ะ อย่ามัวแต่เชื่อคนอื่น ให้สังเกตด้วยตัวของเราเอง ปลอดภัยหน่อย -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๗ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (591113)

Direct download: 591113.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:54pm ICT

กว่าจะเอาตัวรอดได้คนหนึ่งๆ ไม่ใช่ง่าย ต้องอดทนจริงๆ เลย ความเก่งไม่สำคัญหรอก บางคนเก่งนะ จีเนียส (genius) แต่ไม่อดทน ภาวนาไม่ไหว ทั้งที่การปฏิบัติไม่ใช่ยากลำเค็ญแสนสาหัสอะไรนักหนาหรอก มันยากพอดีๆ สำหรับแต่ละคน แต่ละคนไม่เหมือนกัน -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๗ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (591112)

Direct download: 591112.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:48pm ICT

ต้องซื่อตรงในการเรียนรู้ตัวเอง มีกิเลสก็มีซิ ไม่ใช่ต้องมารยาว่าไม่มีกิเลส ฉะนั้น ครูบาอาจารย์ท่านใช้คำไว้คำหนึ่งนะ ค่อนข้างไม่สุภาพ แต่เป็นภาษาของคนโบราณ ท่านพูดว่า "นั่งทับขี้อยู่ ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้" คือทำเป็นไม่เปื้อนอะไร ไม่เลอะอะไร ทำหน้าตาเฉยๆ แต่เหมือนนั่งทับกิเลสอยู่ จมกิเลสอยู่ ถ้าทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อย่างนั้น เมื่อไหร่มันจะพ้น เมื่อไหร่มันจะสะอาด ฉะนั้น สกปรกอยู่ ให้รู้ว่าสกปรกไปเลย จะได้หาทางผ่านพ้นมันไปให้ได้ -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๗ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (591106)

Direct download: 591106.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:36pm ICT

"ความแก่เป็นทุกข์นะ ความเจ็บเป็นทุกข์ ความตายก็ทุกข์อีก ทำไมความตายต้องทุกข์ด้วย เพราะยังเกิดอีก... ธรรมะบางตอนนี่ ลึกซึ้งนะ ค่อยๆ รู้ไป ภาวนาไป คิดเอาไม่ได้ อ่านก็ได้แต่จำ ความจำเป็นศัตรูของการภาวนา ฉะนั้น แม้เราเรียนมากแค่ไหน ถึงเวลาภาวนาจริงๆ ลืมมันไปซะ มารู้รูปรู้นามลงปัจจุบันไป" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๗ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (591105)

Direct download: 591105.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:26pm ICT

"จิตใจเป็นของเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว รอให้คนอื่นบอก ไม่ได้กินหรอก มันเปลี่ยนตลอดเวลา ให้ใช้ความสังเกตของเราไป จิตใจสงบ ก็รู้ จิตใจฟุ้งซ่าน ก็รู้... ใช้ความสังเกตเอา อะไรๆ สู้สังเกตเอาไม่ได้ ต้องพึ่งตัวเอง หลวงพ่อสู้มาก็ด้วยการพึ่งตัวเองเป็นหลัก" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๗ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ (591030)

Direct download: 591030.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:17pm ICT

"ต้องฝึกนะ ของฟรีไม่มี อยู่ที่ความตั้งใจไว้ก่อน ตั้งใจจะฝึกจิตให้มันพร้อมที่จะเจริญปัญญา ต้องตั้งใจ อยู่ๆ ไม่มีความตั้งใจ มันก็ไม่เกิดการกระทำ เจตนาเป็นตัวการกระทำ ฉะนั้น ถ้าเราไม่ตั้งใจว่า เราจะฝึกจิตให้ตั้งมั่น เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน มันก็ไม่ได้ฝึก ถ้าเรามีศรัทธา เรารู้ว่าการฝึกจิตให้ตั้งมั่นเนี่ย จำเป็น มีประโยชน์ พระพุทธเจ้าสอน ครูบาอาจารย์สอน เราก็เกิดเจตนาว่า เราจะต้องฝึก ไม่ใช่มีชีวิตแบบไร้ทิศทางไปวันหนึ่งๆ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๗ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ (591029)

Direct download: 591029.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:03am ICT

"ไม่เห็นจะต้องถามอะไรเลย ก็มีแต่ว่ารู้สึกตัวให้เป็น ไม่เผลอไป ไม่เพ่งเอาไว้ ถัดจากนั้น ก็ดูรูป ดูนาม มันทำงาน ก็มีอยู่เท่านั้นเอง ไม่ได้มีว่าจะต้องทำอะไรที่พิเศษพิสดาร ห้ามชั่วไหม ไม่ได้ห้าม ต้องดีไหม ไม่ได้ต้อง มันดีหรือมันชั่วรู้อย่างที่มันเป็น มันไม่มีอะไรยุ่งยาก" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๗ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ (591023)

Direct download: 591023.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:51pm ICT

"เจอลูกศิษย์ขี้เกียจ เห็นแล้วสลดสังเวช มันเหมือนไฟไหม้บ้าน แต่ขอนอนบิดขี้เกียจอีกซักครึ่งชั่วโมงเถอะ อะไรอย่างนี้ เดี๋ยวจะตายฟรี... ขยันภาวนานะ แล้วก็สู้เอา สังเกตเอา หลักของการปฏิบัติ สอนให้ แจกแจงให้ ละเอียดยิบนะ... มีหลัก ทำไปเพื่ออะไร ทำอย่างไร ทำแล้วมีผลอย่างไร... ต้องฝึก ของฟรีไม่มี หลวงพ่อก็ไม่ได้มาฟรี หลวงพ่อก็ฝึกเอา" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๗ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ (591022)

Direct download: 591022.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:09pm ICT

"หลวงพ่อเคยเตือนพวกเราเรื่อยๆ วันหนึ่งเรามีคู่ วันหนึ่งเราก็ต้องอยู่คนเดียว เคยอยู่ ๒ คน เหลือคนเดียว มีลูก ลูกก็ไปอยู่ที่อื่น สังคมมันเป็นอย่างนี้แหละ เราต้องอยู่กับตัวเองให้ได้ มีความสุขให้ได้ อยู่กับธรรมะ มีความสุข พึ่งคนอื่น ความสุขเราอิงอาศัยคนอื่น อิงอาศัยสิ่งอื่น มี(แต่)ของไม่แน่นอน ความตายมาถึงเมื่อไหร่ก็ได้ ความพลัดพรากมาถึงเมื่อไหร่ก็ได้" พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๗ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

Direct download: 591016.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:36pm ICT

"ไม่ต้องไปมองว่าอดีตท่านเป็นใคร เป็นโพธิสัตว์องค์ไหนมา อนาคตจะเป็นอะไร ดูปัจจุบันซิ ในโลกนี้มีคนสักกี่คน ที่คนรักเท่านี้ ฉะนั้น ชาวพุทธเรามองอะไรก็เป็นปัจจุบันหน่อยนะ อย่าหลอกตัวเอง เพ้อๆ ไปเรื่อยๆ ถึงวาระท่านก็ต้องสิ้น นั่นคือความจริง เรามั่นใจไหมว่าท่านดี เรามั่นใจ ไม่ต้องห่วงท่าน เราก็ต้องทำตัวไม่ให้ท่านห่วงด้วย พัฒนาตัวเองไป อย่าเห็นแก่ตัว" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๗ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ (591015)

Direct download: 591015.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:18pm ICT

"มักน้อย สันโดษ วิเวก ไม่คลุกคลี ปรารภความเพียร วันๆ ต้องคิดถึง(ว่า) งานของเรายังไม่เสร็จ ภาระหลักในชีวิตของเรายังไม่เสร็จ เส้นทางเดิน จากปุถุชนไปสู่พระอริยะ มีเงื่อนไขพื้นฐาน ต้องมีการปฏิบัติ ไม่ใช่เลื่อนลอยไปวันหนึ่งวันหนึ่ง หมดเวลาไปวันหนึ่งวันหนึ่ง น่าเสียดายที่สุดเลย" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๗ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ (591009)

Direct download: 591009.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:36pm ICT

"ไม่มีแล้วนะ คำว่าเรียนเมื่อไหร่ก็ได้... ได้เตือนหลายรอบ ไม่ให้ประมาท เหมือนเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่ เราซ่า พ่อแม่ยังดูแลเราอยู่ ถ้าวันที่ไม่มีพ่อแม่ เราจะดูแลตัวเองได้ไหม หรือจะไปเป็นเด็กจรจัด เด็กจรจัดเป็นไงรู้ไหม สำหรับพวกเข้าวัด ก็จรไปวัดโน้น จรไปวัดนี้ หาสาระแก่นสารไม่ได้ เรียนที่โน้นที่นี่ไปเรื่อย ไม่ได้หลัก" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๗ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ (591008)

Direct download: 591008.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 1:31am ICT

"รู้สึกตัวไปสบายๆ ถือศีลห้าไว้ ทุกวัน ไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ เดินจงกรมอย่างน้อย ๑๕ นาที ทำเพื่ออะไร เพื่อไม่ให้ขี้เกียจ ต้องมีวินัยในการปฏิบัติก็ซ้อมปฏิบัติไป วันไหนฟุ้งซ่าน ใน ๑๕ นาที ก็ทำความสงบ วันไหนสงบแล้วก็เดินปัญญา แยกธาตุแยกขันธ์ ดูธาตุดูขันธ์มันทำงานไป ฝึกให้เป็นนิสัยนะ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๖ วันที่ ๐๙ เมษายน ๒๕๕๙ (590409B)

Direct download: 590409B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:09am ICT

"ทำไมสมาธิไม่ดี ทำไมการปฏิบัติไม่ต่อเนื่อง เพราะว่ากาม...เราพอใจเอร็ดอร่อยในการรู้รูป ในการฟังเสียง ในการดมกลิ่น ในการลิ้มรส ในการหาอะไรมาสัมผัสร่างกาย หรือคิดถึงรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เรียก "กามธรรม" กามทางใจ วันๆ เราสนใจ เราห่วงแต่เรื่องพวกนี้"  พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๖ วันที่ ๐๙ เมษายน ๒๕๕๙ (590409A)

Direct download: 590409A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:46pm ICT

"ภาวนาถ้าเห็นกิเลสก็ใช้ได้แล้วล่ะ ภาวนาเพื่อจะถอดถอนตัวเองออกจากกองทุกข์ กองกิเลส ภาวนาแล้วรู้ทันกิเลสก็ใช้ได้ ค่อยๆ เรียนไป" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๖ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ (590410B)

Direct download: 590410B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 1:28pm ICT

"พวกนิมิตเกิดจากการนั่งสมาธิ ไม่ใช่สาระ ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพื่อความพ้นทุกข์เลย อาจจะทำให้กลัวบาป อยากทำความดี... ของสำคัญคือรู้สึกตัวนะ มีสมาธิมีใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัว ร่างกายนี่แหละของจริง นิมิตไม่ใช่ของจริง ความรู้สึกที่เป็นนามธรรมทั้งหลายเป็นของจริง นิมิตไม่ใช่ของจริง" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๖ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ (590410A)

Direct download: 590410A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 1:24pm ICT

"ถือศีลห้า รู้เนื้อรู้ตัวไว้ ปฏิบัติในรูปแบบทุกวัน เวลาที่เหลือมีสติในชีวิตประจำวัน ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจกระทบอารมณ์ มีสติ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๖ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ (590413B)

Direct download: 590413B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 1:00pm ICT

"ของถูกรู้ถูกเห็นข้างนอก หาสาระอะไรไม่ได้ ไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อะไรหรอก อย่างมากก็เป็นไปเพื่อความดี... ถ้าจะไปนิพพานต้องดูกายดูใจตัวเอง เรียนรู้ทุกข์ของตัวเอง ไม่รู้ทุกข์ ไม่เห็นธรรม" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๖ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ (590413A)

Direct download: 590413A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:20pm ICT

"การภาวนาไม่ใช่ทำเพราะอยาก แต่การภาวนานะ สภาวะอะไรกำลังปรากฏอยู่ก็รู้อันนั้นแหละ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๖ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ (590429B)

Direct download: 590429B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:17pm ICT

"ความรู้สึกตัวเป็นจุดตั้งต้นสำคัญที่สุด (ถ้าหาก)รู้สึกตัวไม่เป็น ความดี กุศลทั้งหลาย เกิดยาก อกุศลละยาก" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๖ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ (590429A)

Direct download: 590429A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:13pm ICT

"มรรคผลนิพพานไม่ใช่ของเหลือวิสัย ที่คนธรรมดาๆ อย่างเราจะทำได้ ถ้าเราทำ... แต่ต้องอดทน ดูแล้วดูอีก... อย่าดูแบบเคร่งเครียด ให้ดูแบบสบายๆ ...ธรรมดาที่สุด ธรรมชาติที่สุด ดีที่สุด" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๖ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (590522B)

Direct download: 590522B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:44am ICT

"การปฏิบัติไม่ใช่เรื่องนั่งสมาธิและเดินจงกรม นั่นเป็นเปลือกเป็นรูปแบบของการปฏิบัติ การปฏิบัติจริงๆ เป็นเรื่องงานทางใจ งานกรรมฐานเป็นงานของใจ สมถกรรมฐาน เป็นงานที่ฝึกจิตฝึกใจให้สงบ ให้มีความสุขให้มีเรี่ยวมีแรง วิปัสสนากรรมฐาน ฝึกอบรมจิตใจให้ฉลาด รอบรู้ความจริงของรูปนามกายใจ เรื่องของใจทั้งนั้น มันไม่ได้กินเวลาทำมาหากินปกตินี้หรอก การใช้ชีวิตปกติสามารถหลอมรวมเข้ากับการปฏิบัติได้ทั้งหมด" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๖ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (590522A)

Direct download: 590522A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:46pm ICT

"ถ้าทำเพื่อจะเอานะ เส้นทางนี้ยืดยาวไม่รู้จักจบเลย ทำไปเพื่อให้เห็นความจริงนะ ตัวเราไม่มี ทำแล้วถอนความเป็นตัวเราออกไป" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๖ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (590521B)

Direct download: 590521B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:45am ICT

"ศีลของเราชำระให้ดี ไม่ต้องดีเพอร์เฟค (perfect) แบบไม่มีผิดเลยตั้งหลายๆ เดือน ไม่ถึงขนาดนั้น แต่ว่าในขณะที่ภาวนาอยู่นั้นน่ะไม่ผิดศีล ศีลที่ผิดก่อนหน้านั้นนะ ถ้าเป็นพระก็ไปปลงอาบัติเอา ถ้าเป็นฆาราวาสก็ตั้งใจว่าจะไม่ทำผิดอีก เท่านี้ศีลของเราก็บริสุทธิ์ขึ้นมาแล้ว ตั้งใจนะ ตั้งใจว่า เราจะรักษาศีล ตั้งใจเรื่อยๆ วันละหลายๆ รอบ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๖ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (590521A)

Direct download: 590521A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:35am ICT

"ไปรู้ทันนะ ผีในใจร้ายมากเลย แค่นี้ก็ภาวนาแล้ว ผีขี้โกรธขึ้นมาในใจ รู้ทัน เห็นมันมาเอง มันไปเองมัน ไม่เที่ยง มันบังคับไม่ได้ ผีขี้โลภมาก็ดู ผีฟุ้งซ่านมาก็ดู ผีหดหู่มา ก็ดู ผีขี้ซ่ามาก็ดู รู้ทันมัน ไม่ใช่เรื่องยาก รู้ทันมันเพื่ออะไร รู้ทันมันเพื่อให้เห็นว่า ทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในใจเรา ไม่เที่ยง ทุกอย่างที่ผ่านมาผ่านไป เราบังคับไม่ได้ หัดรู้ไปเรื่อยๆ จนใจมันเข้าใจความจริงว่า สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับ ก็เข้าใจธรรมขึ้นมา พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๖ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ (590520B)

Direct download: 590520B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:26am ICT

1 2 3 4 5 6 7 Next » 22