"เรากำหนดไม่ได้ว่า เราจะเจออารมณ์ที่ชอบหรืออารมณ์ที่ไม่ชอบ มันเป็นวิบาก วิบากที่ไม่ดีให้ผลก็เจออารมณ์ที่ไม่ชอบใจ วิบากที่ดีให้ผลก็เจออารมณ์ที่ชอบ มีความสุข" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๘ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ (600122)

Direct download: 600122.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:02am ICT

"นิพพาน เป็นสภาวะที่จิตที่มีคุณภาพแล้ว เข้าไปสัมผัสได้ นิพพานไม่ใช่จิต บางคนบอกว่าจิตที่บริสุทธิ์คือนิพพาน เข้าใจผิดแล้ว จิตคือจิต จิตเป็นส่วนของขันธ์ เป็นส่วนของนามธรรม รูปธรรมนามธรรมยังไม่ใช่นิพพาน เป็นนามรูปอยู่ สิ่งที่เป็นนามรูปก็มีแต่ความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา นิพพานนั้นเที่ยง นิพพานเป็นบรมสุข นิพพานเป็นอนัตตา นิพพานไม่มีเจ้าของ" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๘ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ (600121)

Direct download: 600121.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:01am ICT

"ที่หลวงพ่อสอนให้วันนี้นะ เราเอาไปทำนะ วันหนึ่ง ๑๕ นาที ๒๐ นาที ทำทุกวัน แล้วเราจะดูจิตในชีวิตประจำวันได้เก่งขึ้น ไม่ทำในรูปแบบเลย ไปดูจิตในชีวิตประจำวัน ดูได้ช่วงเดียว หมดแรง ดูไม่ได้จริง จิตมันไม่เข้าฐาน เวลาไปรู้อารมณ์นะ จิตก็จะถลำไป จมลงไปในอารมณ์ หรือไม่ก็เผลอไปเลย ไม่ดู คอยเตือนตัวเอง คอยรู้สึก ร่างกายหายใจ คอยเตือนตัวเองเรื่อยๆ ใจก็จดจ่ออยู่กับการภาวนา มันก็เจริญง่าย ไม่หลงยาว" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๘ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐

 

Direct download: 600115.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:59am ICT

"มีความอยากก็มีความทุกข์นะ ได้มาอย่างที่ต้องการแล้ว ก็ยังทุกข์อีก ต้องดูแลต้องรักษาของซึ่งดูแลรักษาไม่ได้จริง ไม่มีอะไรที่เรารักษาได้จริงสักอย่างเดียวเลย" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๘ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ (600114)

Direct download: 600114.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 1:04am ICT

"ร่างกายนี้ ถึงจะอยู่ในสภาวะที่ดีวิเศษแค่ไหน มันก็ถูกความทุกข์ตามบีบคั้นอยู่เรื่อยๆ จิตใจนี้ก็เหมือนกัน อย่างเราไปทำสมาธิ จิตสงบ ความสงบนั้นก็ถูกบีบคั้นให้สลายตัวอยู่ตลอดเวลา ตรงที่มันถูกบีบคั้น เรียกว่า "ทุกขัง" คือเป็นทุกข์ในไตรลักษณ์" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๘ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐ (600108)

Direct download: 600108.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 1:01am ICT

"ตัณหานี้เอง ทำให้จิตดิ้นรน ปรุงแต่ง สร้างภพสร้างชาติต่อไปอีก ตัณหาทำให้จิตกระทำกรรม จิตดิ้นรน สังเกตไหม เวลาเรามีความอยากเกิดขึ้น จิตจะดิ้น ทีนี้ พอเราเรียนรู้มากเข้าๆ จิตจะเป็นกลางด้วยปัญญา จิตไม่มีตัณหา จิตหมดความอยาก ไม่ใช่อยากได้สุข ไม่ใช่อยากจะหนีทุกข์ จิตมันเป็นกลาง จิตก็ไม่ดิ้นรนต่อ จิตก็ไม่ปรุงต่อ จิตสักว่ารู้ว่าเห็นอย่างแท้จริง" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๘ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐ (600107)

Direct download: 600107.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:57am ICT

"วันหนึ่งพวกเราทุกคนจะต้องเข้าสงครามใหญ่ สงครามใหญ่ของเรามี ๒ ครั้ง ครั้งหนึ่งสงครามทางกาย คือตอนที่จะตาย ตอนนั้นจะทุกข์ทรมานมาก ช่วยตัวเองไม่ได้ บางคนก็ดิ้นเร่าๆ เนี่ย เราฝึกให้เห็นร่างกายมันเจ็บป่วย เห็นความเจ็บปวดอยู่อีกส่วนหนึ่ง ร่างกายอยู่อีกส่วนหนึ่ง จิตอยู่ส่วนหนึ่ง พอตายก็เห็นธาตุขันธ์มันแตกมันดับไป มันไม่ใช่เราตาย สงครามใหญ่อีกครั้งหนึ่ง คือเวลาจะข้ามภพข้ามชาติ ตอนจะจบเป็นพระอรหันต์ สงครามนี้น่ากลัว สงครามใหญ่ คนผ่านมีน้อย" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๘ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๐ (600102)

Direct download: 600102.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:52am ICT

"เป็นฆราวาสจะถือศีลให้บริสุทธิ์หมดจด เหมือนหอยสังข์ที่ขัดดีแล้วยาก แต่ต้องพยายาม ตัวที่จะช่วยเราอยู่ที่การวางใจให้ถูก พยายามวางใจให้เป็นกุศล ไม่ใช่วางใจให้เป็นอกุศล" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๘ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ (600101)

Direct download: 600101.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:44am ICT

"ภาวนาเข้าไปนะ ปฏิบัติเข้าไป ความดีทั้งหลายทำเข้าไป ความชั่วละเว้นไป ค่อยๆ ฝึกตัวเอง ทุกวันๆ ไปวันละก้าว สองก้าวนะ ไม่ต้องรีบวิ่ง รีบวิ่งเดี๋ยวหกล้มแล้วก็ไม่ยอมเดินต่อ ค่อยๆ ปฏิบัติไป พัฒนาจิตใจของเราไปเรื่อยๆ ให้มันดีขึ้นเรื่อยๆ” พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๘ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ (591231)

Direct download: 591231.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 2:19pm ICT

จิตโดยตัวของมันเองไม่มีรูปร่าง ไม่มีร่องรอยอะไรเลย มันเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ ฉะนั้น เราไปดูจิตตรงๆ จะไม่เห็นอะไรเลย หลวงปู่ดูลย์บอก "ใช้จิตแสวงหาจิต อีกกัปหนึ่งก็ไม่เจอ" ท่านสอนอย่างนี้ ฉะนั้น เวลาเราดูจิต เราดูผ่านสภาวธรรมที่เกิดร่วมกับจิต เรียกว่า "เจตสิก" อย่างตัวความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจเรา พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๘ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ (591225)

Direct download: 591225.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 1:39pm ICT

"หลวงพ่อไม่ได้บอกให้พวกเรารักษาจิตนะ หลวงพ่อบอกให้พวกเรามีสติ สติทำหน้าที่รักษาจิตเอง เรารักษาจิตไม่ได้หรอก เราสั่งจิตไม่ได้ จิตเป็นอนัตตา แต่ถ้าเรามีสติแล้ว สติทำหน้าที่อารักขา คุ้มครองไม่ให้จิตถูกกิเลสครอบงำ พอจิตไม่ถูกกิเลสครอบงำ ศีลก็มีขึ้นเอง" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๘ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ (591224)

Direct download: 591224.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:41am ICT

"คนรุ่นเรา เจ้าความคิดเจ้าความเห็น บางทีคิดส่งเดชไปเรื่อย แล้วแสดงออก บางทีก็เผยแพร่มิจฉาทิฏฐิออกไป ไม่รู้ว่าทำบาป พวกเล่นเฟสบุคเล่นอะไรอย่างนี้ ชอบออกความเห็น ต้องระวังนะ ออกความเห็นแล้ว ถ้ามันผิดศีลผิดธรรมขึ้นมา ไม่ดี" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๘ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ (591218)

Direct download: 591218.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:31am ICT

"ทำบุญแล้วจิตมันต้องเป็นกุศลใน ๓ กาละ ก่อนทำมีความสุข แช่มชื่นใจ มีศรัทธา ระหว่างทำมีเหตุมีผลไม่ได้ทำด้วยความโลภ ทำแล้วปลื้มใจ ไม่ใช่ทำแล้วกลุ้มใจทีหลัง"

Direct download: 591217.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:46am ICT

"ทำไมชวนบริจาคโลหิต มันเป็นทานที่ใหญ่ ใหญ่กว่าบริจาคเงิน ทำยากกว่า ต้องใจแข็ง ถ้าเรารักตัวเองมากๆ ทำไม่ได้ ไม่กล้าพอ"

Direct download: 591211.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:54pm ICT

รู้ลงปัจจุบันไป แล้วไม่ผิดหรอก รู้รูปรู้นามลงปัจจุบัน ถ้าทิ้งหลักตรงนี้ก็ผิดแล้วล่ะ อย่ามัวแต่เชื่อคนอื่น ให้สังเกตด้วยตัวของเราเอง ปลอดภัยหน่อย -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๗ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (591113)

Direct download: 591113.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:54pm ICT

กว่าจะเอาตัวรอดได้คนหนึ่งๆ ไม่ใช่ง่าย ต้องอดทนจริงๆ เลย ความเก่งไม่สำคัญหรอก บางคนเก่งนะ จีเนียส (genius) แต่ไม่อดทน ภาวนาไม่ไหว ทั้งที่การปฏิบัติไม่ใช่ยากลำเค็ญแสนสาหัสอะไรนักหนาหรอก มันยากพอดีๆ สำหรับแต่ละคน แต่ละคนไม่เหมือนกัน -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๗ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (591112)

Direct download: 591112.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:48pm ICT

ต้องซื่อตรงในการเรียนรู้ตัวเอง มีกิเลสก็มีซิ ไม่ใช่ต้องมารยาว่าไม่มีกิเลส ฉะนั้น ครูบาอาจารย์ท่านใช้คำไว้คำหนึ่งนะ ค่อนข้างไม่สุภาพ แต่เป็นภาษาของคนโบราณ ท่านพูดว่า "นั่งทับขี้อยู่ ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้" คือทำเป็นไม่เปื้อนอะไร ไม่เลอะอะไร ทำหน้าตาเฉยๆ แต่เหมือนนั่งทับกิเลสอยู่ จมกิเลสอยู่ ถ้าทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อย่างนั้น เมื่อไหร่มันจะพ้น เมื่อไหร่มันจะสะอาด ฉะนั้น สกปรกอยู่ ให้รู้ว่าสกปรกไปเลย จะได้หาทางผ่านพ้นมันไปให้ได้ -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๗ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (591106)

Direct download: 591106.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:36pm ICT

"ความแก่เป็นทุกข์นะ ความเจ็บเป็นทุกข์ ความตายก็ทุกข์อีก ทำไมความตายต้องทุกข์ด้วย เพราะยังเกิดอีก... ธรรมะบางตอนนี่ ลึกซึ้งนะ ค่อยๆ รู้ไป ภาวนาไป คิดเอาไม่ได้ อ่านก็ได้แต่จำ ความจำเป็นศัตรูของการภาวนา ฉะนั้น แม้เราเรียนมากแค่ไหน ถึงเวลาภาวนาจริงๆ ลืมมันไปซะ มารู้รูปรู้นามลงปัจจุบันไป" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๗ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (591105)

Direct download: 591105.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:26pm ICT

"จิตใจเป็นของเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว รอให้คนอื่นบอก ไม่ได้กินหรอก มันเปลี่ยนตลอดเวลา ให้ใช้ความสังเกตของเราไป จิตใจสงบ ก็รู้ จิตใจฟุ้งซ่าน ก็รู้... ใช้ความสังเกตเอา อะไรๆ สู้สังเกตเอาไม่ได้ ต้องพึ่งตัวเอง หลวงพ่อสู้มาก็ด้วยการพึ่งตัวเองเป็นหลัก" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๗ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ (591030)

Direct download: 591030.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:17pm ICT

"ต้องฝึกนะ ของฟรีไม่มี อยู่ที่ความตั้งใจไว้ก่อน ตั้งใจจะฝึกจิตให้มันพร้อมที่จะเจริญปัญญา ต้องตั้งใจ อยู่ๆ ไม่มีความตั้งใจ มันก็ไม่เกิดการกระทำ เจตนาเป็นตัวการกระทำ ฉะนั้น ถ้าเราไม่ตั้งใจว่า เราจะฝึกจิตให้ตั้งมั่น เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน มันก็ไม่ได้ฝึก ถ้าเรามีศรัทธา เรารู้ว่าการฝึกจิตให้ตั้งมั่นเนี่ย จำเป็น มีประโยชน์ พระพุทธเจ้าสอน ครูบาอาจารย์สอน เราก็เกิดเจตนาว่า เราจะต้องฝึก ไม่ใช่มีชีวิตแบบไร้ทิศทางไปวันหนึ่งๆ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๗ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ (591029)

Direct download: 591029.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:03am ICT

"ไม่เห็นจะต้องถามอะไรเลย ก็มีแต่ว่ารู้สึกตัวให้เป็น ไม่เผลอไป ไม่เพ่งเอาไว้ ถัดจากนั้น ก็ดูรูป ดูนาม มันทำงาน ก็มีอยู่เท่านั้นเอง ไม่ได้มีว่าจะต้องทำอะไรที่พิเศษพิสดาร ห้ามชั่วไหม ไม่ได้ห้าม ต้องดีไหม ไม่ได้ต้อง มันดีหรือมันชั่วรู้อย่างที่มันเป็น มันไม่มีอะไรยุ่งยาก" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๗ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ (591023)

Direct download: 591023.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:51pm ICT

"เจอลูกศิษย์ขี้เกียจ เห็นแล้วสลดสังเวช มันเหมือนไฟไหม้บ้าน แต่ขอนอนบิดขี้เกียจอีกซักครึ่งชั่วโมงเถอะ อะไรอย่างนี้ เดี๋ยวจะตายฟรี... ขยันภาวนานะ แล้วก็สู้เอา สังเกตเอา หลักของการปฏิบัติ สอนให้ แจกแจงให้ ละเอียดยิบนะ... มีหลัก ทำไปเพื่ออะไร ทำอย่างไร ทำแล้วมีผลอย่างไร... ต้องฝึก ของฟรีไม่มี หลวงพ่อก็ไม่ได้มาฟรี หลวงพ่อก็ฝึกเอา" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๗ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ (591022)

Direct download: 591022.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:09pm ICT

"หลวงพ่อเคยเตือนพวกเราเรื่อยๆ วันหนึ่งเรามีคู่ วันหนึ่งเราก็ต้องอยู่คนเดียว เคยอยู่ ๒ คน เหลือคนเดียว มีลูก ลูกก็ไปอยู่ที่อื่น สังคมมันเป็นอย่างนี้แหละ เราต้องอยู่กับตัวเองให้ได้ มีความสุขให้ได้ อยู่กับธรรมะ มีความสุข พึ่งคนอื่น ความสุขเราอิงอาศัยคนอื่น อิงอาศัยสิ่งอื่น มี(แต่)ของไม่แน่นอน ความตายมาถึงเมื่อไหร่ก็ได้ ความพลัดพรากมาถึงเมื่อไหร่ก็ได้" พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๗ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

Direct download: 591016.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:36pm ICT

"ไม่ต้องไปมองว่าอดีตท่านเป็นใคร เป็นโพธิสัตว์องค์ไหนมา อนาคตจะเป็นอะไร ดูปัจจุบันซิ ในโลกนี้มีคนสักกี่คน ที่คนรักเท่านี้ ฉะนั้น ชาวพุทธเรามองอะไรก็เป็นปัจจุบันหน่อยนะ อย่าหลอกตัวเอง เพ้อๆ ไปเรื่อยๆ ถึงวาระท่านก็ต้องสิ้น นั่นคือความจริง เรามั่นใจไหมว่าท่านดี เรามั่นใจ ไม่ต้องห่วงท่าน เราก็ต้องทำตัวไม่ให้ท่านห่วงด้วย พัฒนาตัวเองไป อย่าเห็นแก่ตัว" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๗ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ (591015)

Direct download: 591015.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 7:18pm ICT

"มักน้อย สันโดษ วิเวก ไม่คลุกคลี ปรารภความเพียร วันๆ ต้องคิดถึง(ว่า) งานของเรายังไม่เสร็จ ภาระหลักในชีวิตของเรายังไม่เสร็จ เส้นทางเดิน จากปุถุชนไปสู่พระอริยะ มีเงื่อนไขพื้นฐาน ต้องมีการปฏิบัติ ไม่ใช่เลื่อนลอยไปวันหนึ่งวันหนึ่ง หมดเวลาไปวันหนึ่งวันหนึ่ง น่าเสียดายที่สุดเลย" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๗ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ (591009)

Direct download: 591009.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 11:36pm ICT

1 2 3 4 5 6 7 Next » 22